Stacioni Policor - Ferizaj

Stacioni Policor i Ferizajt ka filluar punën me 12.09.1999 vetëm me policë ndërkombëtarë te UNMIKUT,  me datën  01.11.1999 për herë të parë kanë filluar punën 9 oficer te policisë së Kosovës  ,ndërsa  i ka marrë zyrtarisht kompetencat dhe përgjegjësitë  nga policia e UNMIK-ut më datë 26 Gushtë 2004 dhe që nga atëherë i ushtron të gjitha  detyrat dhe përgjegjësit në zbatimin ligjit dhe krijimin e  një ambienti të sigurt për të gjithë qytetarët që jetojnë në komunën e Ferizajt , fillimisht Stacioni Policor i Ferizajt ka qenë nën regjionin e Gjilanit ndërsa me datën 11.05.2005  me formimin e regjionit te Ferizajt ka kaluar në kuadër të këtij regjioni

TERRITORI &  POPULLSIA


Stacioni i Policior  Ferizajt është njëri  prej katër  stacioneve policore që i ka Regjioni I Ferizajt.Eshte njeri nder stacionet me zone të përgjegjësisë me te madhen ne Regjion.

Zona e përgjegjësisë së këtii stacioni përafersisht  është 720 km2 dhe është i ndarë në 4 zona, me një përfshirje të një infrastrukture urbane dhe rurale.

Në zonën e përgjegjësisë se St.Pol.Ferizaj jeton  një  popullsi përafërsisht - 150.000 banor.

OBJEKTET ME RENDËSI  & SEKTORËT  PATRULLUES

Ne teritorin e Stacionit Policor  te Ferizajt gjinden nje numer i objekteve vitale dhe te rendesishme.

Sipas statistikave qe janë bëre numri i  objekteve te rendesishme te cilet gjinden në rajonin e pergjegjesise të stacionit Ferizajt është:
 • Kuvendi komunale
 • Gjykata për kundërvajtje
 • Zyre lokale të komunitetit…9
 • Komanda Rajonale
 • Posta…….3
 • KEK-u
 • Baza ushtarake të KFOR-it (Bond-steel & Gerlica)
 • RADIO/TV STACIONE…3
 • SPITALE…………………..1
 • NDËRTESA TË ZJARRFIKSAVE..1
 • UJËSJELLËS..1
 • NDËRTESAT E  KEK-ut -04
 • STACIONI HEKURUDHOR..1
 • STACIONI POLICOR..1
 • QENDRA TREGTARE.5

Gjithashtu në rajonin  stacionit    gjenden 45/ objekete fetare :

Xhami                    38
Kisha katolike         1
Kisha ortodokse      6

Institucionet edukativo  arsimore :
Fakultete              2
Shkolla të mesme  4
Shkolla fillore       38
Parashkollor        23

PERSONELI  I STACIONIT

Numri i Personelit të Stacionit Policor të Ferizajt  aktualisht është si më poshtë:

   1. 166-pjesëtarë të uniformuar dhe
   2. 14  -pjesëtarë të stafit civilë.

Stacioni Policor i Ferizajit  i takon kategorisë B-4 të stacioneve dhe duhet të ketë 195 pjesëtarë të uniformuar dhe 21-24 pjesëtarë të stafit civil, që nënkupton se momentalisht stacioni ka mungesë të numrit të policëve dhe stafit civil.

Përbërja e personelit është si më poshtë:

KOMANDANTI  I  STACIONIT

Të dhënat personale

Emri: Basri

Mbiemri: Shabani

Data e Lindjes: 09.06.1969

Grada: Kapiten policor

Pozita: Komandant i Stacionit  - Stacioni Policor  Ferizaj

Telefoni: 0290/ 327-352
V-sat: 3014

Email: basri.shbani@kosovopolice.com

Arsimimi: Fakulteti Juridik

Adresa: Rruga  Dëshmoret e kombit Ferizaj

MBIKËQYRËSI I OPERATIVËS


Të dhënat personale

Emri: Qazim

Mbiemri: Reka

Data e Lindjes: 07.10.1959

Grada: Toger policor

Pozita: Mbikëqyrës i Operativës
Stacioni Policor  Ferizaj

Telefoni: 0290/327-352

V-sat: 3011

Email: qazim.reka@kosovopolice.com

Adresa: Fshati  Prelez -Ferizaj

TOGERI   I  OPERATIVËS


Të dhënat personale

Emri: Fatmir

Mbiemri: Karaliti

Data e Lindjes: 27.07.1975

Grada: Toger policor

Pozita: Toger në Operativë

Stacioni Policor  Ferizaj


V-sat: 3079

Email: fatmir.karaliti@kosovopolice.com

Adresa: Fshati Zllatar –Ferizaj

MBIKËQYRËSI  I  HETIMEVE

Të dhënat personale


Emri :                 Enver                                                 

Mbiemri:             Avdyli

Data e Lindjes:  13.06.1971

Grada: Toger  Policor

Pozita: Mbikëqyrës i Hetimeve

Stacioni Policor  Ferizaj

Telefoni: 0290/  -327-352

V-sat : 3119

Email: enver.abdyli@kosovopolice.com

Adresa:  Rruga  Arben  Hyseni –Shtime  

STRUKTURA ORGANIZATIVE E STACIONIT                  

Stacioni Policor Ferizaj vepron   sipas strukturës organizative të stacioneve në fuqi të aprovuar nga ish-Komisari i Policisë Stefan FELLER dhe i takon kategorisë B-4 të stacioneve dhe organizimi i njësive dhe sektorëve është në pajtim me këtë strukturë.


Informata

Raporto Krimin Në

info@kosovopolice.com

Personat në Kërkim

Kliko këtu